0724 82381
Събота, 18 януари 2020
0724 82381
Събота, 18 януари 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 8

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Открита процедура
Описание

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
23.10.2019 13:28
Идентификационен номер на възложителя
8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 25.11.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 26.11.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 27.12.2019 19:03
2. 27.12.2019 19:00
3. 27.12.2019 18:59
4. 17.12.2019 16:52
5. 26.11.2019 15:01
6. 22.11.2019 13:22
7. 19.11.2019 13:58
8. 19.11.2019 09:20
9. 06.11.2019 09:55
10. 06.11.2019 09:55
11. 04.11.2019 10:20
12. 01.11.2019 15:33
13. 28.10.2019 16:41