0724 82381
Вторник, 21 януари 2020
0724 82381
Вторник, 21 януари 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 9064015

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 1050.00м2 - ГР.ИХТИМАН”

Дата на публикуване в профила на купувача
05.05.2017 11:02
Идентификационен номер на възложителя
9064015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 22.05.2017
Публично отваряне на офертите
От 10:30 часа на 23.05.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Няма резултати